Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
zaprasza : mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
do udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.
W oparciu o analizę przedsiębiorstwa przygotujemy indywidualny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych obejmujących m.in.:

- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko
- obniżenie kosztów działalności
- spełnienie wymogów prawa ochrony środowiska
- wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie mediów

Z nami przygotujesz swoją firmę do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest bezpłatny, rozliczany w formie wystawionego zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.


Szczegółowe informacje o udziale w projekcie: Biuro Projektu tel. 89 521 12 69
www.ekobiznes.wmarr.olsztyn.pl

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu