Iławska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, wypełniającą swoją misję w oparciu o 23-letnią już tradycję i doświadczenie (wpis do rejestru sądowego: 22.09.1993 r.), osadzoną w strukturach krajowych i regionalnych (członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej i przynależność do Krajowego System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz do Regionalnego Systemu Usług Sieć InnoWaMa), a także legitymującą się wdrożonym i certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z PN-EN ISO 9001:2009.
Iławska Izba Gospodarcza dysponuje bogatym zapleczem lokalowym, sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą z 10-letnim doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów (własnych i na zlecenie innych podmiotów, m.in. przedsiębiorców) finansowanych z funduszy strukturalnych. Ośrodek posiada wpisy do: rejestrów instytucji szkoleniowych i podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, a także jest jednostką prowadzącą, podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej i będące niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Doradcze.

CERTYFIKATY

Na podstawie wyżej wskazanych akredytacji Iławska Izba Gospodarcza świadczy usługi:
1.    szkoleniowe (otwarte i zamknięte kursy oraz szkolenia)
2.    informacji i doradztwa gospodarczego, m.in. gotowych i kompletnych wniosków o dofinansowanie inwestycji wraz z ich kompleksowym rozliczaniem
3.    poradnictwa zawodowego i psychologicznego
4.    pośrednictwa pracy.

Przedsiębiorca zrzeszony w Iławskiej Izbie Gospodarczej może zaś liczyć na:
1.    promocję swojej firmy w kraju i zagranicą
2.    pomoc w uzyskaniu dofinansowania wyjazdu na targi i misje zagraniczne
3.    reprezentowanie i obronę interesów w kontaktach z administracją państwową, samorządową oraz innymi instytucjami użyteczności publicznej
4.    bezpłatne konsultacje i doradztwo w prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ze środków publicznych (krajowych i unijnych)
5.    udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków publicznych
6.    pomoc w uzyskaniu niskooprocentowanej pożyczki i jej zabezpieczeniu
7.    20% rabat przy wszystkich usługach komercyjnych (płatne szkolenia, przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie, wynajem sprzętu multimedialnego, wynajem sali, udostępnianie bazy danych podmiotów gospodarczych, usługi ksero, faks)
8.    udział w organizowanych spotkaniach integracyjnych (m.in. wyjazdy do teatru, kuligi, pikniki).
Obecność w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozwala, a certyfikowany System Jakości obliguje Iławską Izbę Gospodarczą do przekazania innemu ośrodkowi KSU usługi, której – w sposób zadowalający Klienta – Izba nie jest w stanie zrealizować.
Zainteresowanych członkostwem lub naszą ofertą zapraszamy do siedziby Izby od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 15.30) lub prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 89-648-57-51 lub 89-648-63-34).