Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:

MŁODZI I AKTYWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

(w ramach PO WER 1.2.1)

Projekt jest skierowany do zamieszkujących (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób z kategorii NET, w wieku 15 – 29 lat, mających status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP. W grupie tej - podczas rekrutacji – preferowane będą osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i z niepełnosprawnościami.

Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:

1. Indywidualny coaching, w formie mocno zindywidualizowanego doradztwa zawodowego, polegającego na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,

2. Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,

3. Kurs języka angielskiego zakończony międzynarodowym egzaminem TOEIC (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),

4. Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji,

5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i indywidualne pośrednictwo pracy. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.

Projekt realizowany w okresie IX’2018-V’2020, w ramach dwóch naborów: I nabór w okresie IX’2018–VI’2019 dla 45 uczestników, II nabór: w okresie VII’2019–IV’2020 dla 45 uczestników.

Celem projektu jest doprowadzenie minimum 45 spośród 90 wszystkich uczestników do uzyskania kwalifikacji oraz do zatrudnienia: na poziomie minimum 40% spośród uczestników z grupy w najtrudniejszej sytuacji (osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i z niepełno sprawnościami) i na poziomie minimum 55% dla pozostałych uczestników.

Projekt nr POWR.01.02.01-28-0038/18:

„Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Wartość projektu ogółem: 1.389.124,08 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.389.124,08 zł

Dofinansowanie projektu: 1.319.667,87 zł

 

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji do projektu

2) Formularz rekrutacyjny

a) Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - bezrobotny BAEL

b) Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - bierny zawodowo

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - II NABÓR 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - II NABÓR 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - IŁAWA - II NABÓR 

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FLORYSTA - IŁAWA 1 UP

KURS ZAWODOWY - SPAWACZ METODĄ MAG 135 - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - KOSMETYCZKA- STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE, PEDICURE, STYLIZACJA RZĘS, HENNA - IŁAWA - 3 UP

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA - 4 UP

KURS ZAWODOWY - KADRY I PŁACE IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - GRAFIK KOMPUTEROWY IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C., C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY + ADR (CYSTERNY) - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE,PEDICURE,STYLIZACJA RZĘS, HENNA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE,PEDICURE,STYLIZACJA RZĘS, HENNA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWACZ - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 1 UP 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - ILAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRAFIK KOMPUTEROWY - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FLORYSTA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA - 1 UP 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA IV - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 1 UP 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - POMOC KUCHENNA - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KADRY I PŁACE - IłAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT.C,C+E,PRZEWÓZ RZECZY + ADR (CYSTERNY) - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE, PEDICURE, STYLIZACJA RZĘS, HENNA - IŁAWA III - 1 UP

 

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - II NABÓR 

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - 6 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA - 5 UP

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - 3 U

KURS ZAWODOWY - KOSMENTYCZKA- STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE, PEDICURE, STYLIZACJA RZĘS , HENNA - OSTRÓDA - 3 UP

KURS ZAWODOWY - GRAFIK KOMPUTEROWY - OSTRÓDA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - KUCHARZ - OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E< KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA IV - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - V - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRAFIK KOMPUTEROWY - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRAFIK KOMPUTEROWY - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE,PEDICURE,STYLIZACJA RZĘS, HENNA - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE,PEDICURE,STYLIZACJA RZĘS, HENNA - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ, MANICURE, PEDICURE. STYLIZACJA RZĘS, HENNA - OSTRÓDA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA VI - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA IV - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH II - OSTRÓDA V - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C,C+E, + PRZEWÓZ RZECZY - OSTRÓDA I - 1 UP

 

 

 

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - IŁAWA - I NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU AUTOCAD I 3 DS MAX - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK BIUROWY Z MODUŁEM AGENT UBEZPIECZENIOWY - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - FRYZJER - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA - IŁAWA - 3 UP

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - 4 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH - IŁAWA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM  - IŁAWA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z UMIEJĘTNOŚCIĄ FAKTUROWANIA I OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - STYLISTA PAZNOKCI - IŁAWA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - SPAWANIE MAG 135 - IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK BIUROWY Z MODUŁEM AGENT UBEZPIECZENIOWY IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FRYZJER IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWANIE MAG 135 IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STYLISTA PAZNOKCI IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU AUTOCAD I 3 DS.MAX IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM I OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IŁAWA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IŁAWA  II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IŁAWA III - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IŁAWA IV - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUMKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM IŁAWA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM IŁAWA II - 1 UP

 

 

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - I NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM OSTRÓDA - 3 UP

KURS ZAWODOWY - KONSERWATOR - DOZORCA Z UPRAWNIENIAMI OBSŁUGI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC OSTRÓDA - 6 UP

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA OSTRÓDA - 7 UP

KURS ZAWODOWY - RECEPCJA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ (OBSŁUGA KLIENTA,TECHNIKI SPRZEDAŻY,FAKTUROWANIE,KASA FISKALNA) OSTRÓDA - 1 UP

KURS ZAWODOWY - STYLIZACJA PAZNIKCI I RZĘS Z ELEMENTAMI MAKE UP OSTRÓDA - 2 UP

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C+E, KWALIFIKACJE WSTĘPNE DO PRZEWOZU OSÓB  OSTRÓDA - 4 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KONSERWATOR - DOZORCA Z UPRAWNIENIAMI OBSŁUGI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - I- OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - II - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - III - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - IV - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - V - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - VI_ OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA I - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA II - OSTRÓDA - 1 U

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA III - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA IV - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA V - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA VI - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA VII - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS Z ELEMENTAMI MAKE UP - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS Z ELEMENTAMI MAKE UP - OSTRODA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RECEPCJONISTKA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM II OSTRÓDA  - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM III OSTRÓDA - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA I - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA II - 1 UP

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA III - 1 UP

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POWER/1.2.1

Data publikacji 22.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/POWER/1.2.1

Data publikacji 22.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/POWER/1.2.1

Data publikacji 09.11.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/POWER/1.2.1

Data publikacji 20.11.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/POWER/1.2.1

Data publikacji 22.11.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/POWER/1.2.1

Data publikacji 11.01.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/POWER/1.2.1

Data publikacji 05.02.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/POWER/1.2.1

Data publikacji 21.08.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POWER/1.2.1

Data publikacji 21.08.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/POWER/1.2.1

Data publikacji 21.08.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/POWER/1.2.1

Data publikacji 09.09.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/POWER/1.2.1

Data publikacji 25.09.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/POWER/1.2.1

Data publikacji 27.09.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/POWER/1.2.1

Data publikacji 03.10.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/POWER/1.2.1

Data publikacji 13.12.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/POWER/1.2.1

Data publikacji 16.01.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty