Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
MŁODZI I AKTYWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY - II EDYCJA
(w ramach PO WER 1.2.1)

 

Projekt skierowany jest do zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób z kategorii NEET, w wieku 15 – 29 lat, mających status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP. W grupie tej - podczas rekrutacji – preferowane będą osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami i niskimi dochodami, spoza stolic powiatów, pozbawione opieki nad dzieckiem i kobiety.
Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:
1.    Indywidualny coaching, w formie doradztwa zawodowego, polegający na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,
2.    Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,
3.    Kurs j. angielskiego (TOEIC) zakończony międzynarodowym egzaminem (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),
4.    Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji
5.    Indywidualne pośrednictwo pracy.
Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i indywidualne pośrednictwo pracy oraz co najmniej jedna forma wsparcia wskazana w punktach 2 - 4. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.
Projekt realizowany w okresie VII’2020 - II’2022, w ramach 2 naborów (po 45 uczestników w naborze) - I nabór: VII’2020 – IV’2021, II nabór: IV’2021 - I’2022.
Celem projektu jest:
•    uzyskanie kwalifikacji przez minimum 50% spośród wszystkich uczestników,
•    doprowadzenie do zatrudnienia minimum 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci) i minimum 65% uczestników nienależących do w/w grup.

Projekt nr POWR.01.02.01-28-0025/19:
„Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy – II edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Wartość projektu ogółem: 1.487.912,40 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.487.912,40 zł
Dofinansowanie projektu: 1.413.516,78 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu do pobrania:

1. Regulamin projektu

2. Formularz rekrutacyjny 

a) Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - bezrobotny BAEL

b) Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - bierny zawodowo

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - II NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - II NABÓR

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - IŁAWA - II NABÓR 

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING - IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z UP W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWODY A1 - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - ELEKTRYK - EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ  I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FLORYSTA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - POMOC KUCHENNA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - P.S.

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - M

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - ŹŻ

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA - Gg

KURS ZAWODOWY - KADRY I PŁACE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KOSMETYCZKA - NOWOCZESNE ZABIEGI KOSMETYCZNE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ - HIPOTERAPEUTA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FRYZJER - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - K. SZ.

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - O. O.

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ELEKTRYK - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FLORYSTA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIE - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIE - III - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIE - IV - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - V - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - VI - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ, HIPOTERAPEUTA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, MAGAZYNIER - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KADRY I PŁACE - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FRYZJER - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - POMOC KUCHENNA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - IŁAWA

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - II NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z UP W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO)  I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA  DLA MŚP - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER  Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KOSMETYCZKA - WIZAŻ I STRYLIZACJA PAZNOKCI - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ ORAZ KADRY I PŁACE - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPERATOK KOPARKO-ŁADOWARKI - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - D. G.

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - F. B.

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - G. K.

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - Ł. G.

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA KAT. C, C + E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - R. B.

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ ORAZ KADRY I PŁACE - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ ORAZ KADRY I PŁACE - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ ORAZ KADRY I PŁACE - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - WIZAŻ - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS - HENNA - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - WIZAŻ - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS - HENNA - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E - OSTRÓDA - IV

 

 

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - IŁAWA - I NABÓR 

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z UP W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING - IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - PRZYSPIESZONA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - AUTOCAD I STOPIEŃ - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KADRY I PŁACE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - GRAFIK KOMPUTEROWY - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - AUTOCAD - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ELEKTRYK - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRAFIK KOMPUTEROWY - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH ... - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH ...- II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - III - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - IV - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z FAKTUROWANIEM - II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FOTOGRAF - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KADRY I PŁACE - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C + E - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C+E  - II- IŁAWA

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - I NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z UP W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MŚP - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENRGETYCZNYCH DO 1 KV, UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV NA STANOWISKU - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI ... - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - STOLARZ MEBLOWY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - WIZAŻ I MAKIJAŻ PERMANENTNY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MANAGER HOTELU - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - DORADCA KLIENTA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ...

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DOZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ... - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - I - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STOLARZ MEBLOWY - I - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STOLARZ MEBLOWY - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DORADCA KLIENTA - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DORADCA KLIENTA - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DORADCA KLIENTA - III - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - DORADCA KLIENTA - IV - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MŚP - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MŚP - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - III - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - IV - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WIZAŻ I MAKIJAŻ PERMANENTNY - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WIZAŻ I MAKIJAŻ PERMANENTNY - II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WIZAŻ I MAKIJAŻ PERMANENTNY - III - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI Z CHIŃSKĄ BAŃKĄ ORAZ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI - OSTRÓDA

 

Rozeznanie rynku nr 01/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 17.08.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Klauzula RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 19.08.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 19.08.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 19.08.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 29.10.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 28.09.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 07.10.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 09.10.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 16.12.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 21.12.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 26.02.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 09.07.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 26.07.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 06.08.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Data publikacji 04.10.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty