Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY - II EDYCJA
Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 

 

Celem projektu jest nabycie w okresie od IV’2017 do III’2018 przez minimum 54 mieszkańców (33 kobiety) powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku powyżej 29 roku życia (bezrobotni, bierni zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni)kompetencji kluczowych do poruszania się po rynku pracy i zawodowych w wybranej profesji oraz przez 33 z nich kwalifikacji językowych lub informatycznych. Odbędzie się to na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestników i zindywidualizowanego wsparcia, które zawarte zostaną w formie danych wejściowych(stopień oddalenia od rynku pracy, inicjatywność i motywacja do poszukiwania pracy, predyspozycje i wybór zawodu, motywacja do podnoszenia kompetencji) w opracowanym wspólnie z każdym uczestnikiem Indywidualnym Planie Działania (IPD). Wskazane w celu kompetencje kluczowe do poruszania się po rynku pracy uczestnicy nabędą podczas warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy i indywidualnego pośrednictwa pracy, zawodowe zaś za sprawą przeprowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania kursów zawodowych w wybranej wspólnie z doradcą profesji, a po ich ukończeniu za sprawą staży w przedsiębiorstwach. Wybór ścieżki zawodowej zdecyduje, którym uczestnikom w aktywności na rynku pracy i zdobyciu zatrudnienia pomocne okażą się kursy i kwalifikacje językowe (j. angielski – certyfikat TOEIC) lub informatyczne (certyfikat – ECDL) i ci objęci zostaną tą formą wsparcia. Na podstawie opinii zawartych w ocenach prowadzących poszczególne formy wsparcia i dokumentów potwierdzających ich ukończenie doradca zawodowy wspólnie z każdym uczestnikiem przez cały okres udzielanego wsparcia, na podstawie danych wejściowych w IPD, mierzyć będzie postęp w osiąganiu celu projektu, który ostatecznie ma doprowadzić do założonej we wskaźnikach rezultatu aktywności zawodowej uczestników po opuszczeniu projektu i zdobycia przez minimum 24 z nich zatrudnienia.

 

 

 

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0048/16  „Dzięki EFS znalazł/am/em  swoje miejsce na rynku pracy-II Edycja” jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 818.396,02 PLN

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT IŁAWSKI

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT OSTRÓDZKI

 

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW  ECDL IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING Z DORADCĄ ZAWODOWYM IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 IŁAWA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL IŁAWA

KURS- WARSZTATY TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY IŁAWA

KURS ZAWODOWY-POMOCNIK KUCHARZA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV Z ELEMENTAMI PRAC KONSERWATORA IŁAWA

KURS ZAWODOWY -NOWOCZESNY SPRZEDAWCA IŁAWA

KURS ZAWODOWY -FLORYSTA Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY -KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY -KADRY I PŁACE IŁAWA

KURS ZAWODOWY - TECHNIKI SPRZEDAŻY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ FAKTUROWANIA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA IŁAWA

STAŻ - POMOC KUCHENNA SUSZ 

STAŻ - NOWOCZESNY SPRZEDAWCA SUSZ

STAŻ - PRACOWNIK GOSPODARCZY - KONSERWATOR KISIELICE

STAŻ - NOWOCZESNY SPRZEDAWCA ZALEWO 

STAŻ -NOWOCZESNY SPRZEDAWCA IŁAWA

STAŻ -POMOC KUCHENNA IŁAWA

STAŻ - POMOC KUCHENNA IŁAWA

STAŻ - KADRY I PŁACE IŁAWA

STAŻ - KADRY I PŁACE IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA IŁAWA

STAŻ - KADRY I PŁACE BABIĘTY WIELKIE

STAŻ - TECHNIKI SPRZEDAŻY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ FAKTUROWANIA SEGNOWY

STAŻ - TECHNIKI SPRZEDAŻY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ FAKTUROWANIA IŁAWA

STAŻ - FLORYSTA Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH ZALEWO

STAŻ - NOWOCZESNY SPRZEDAWCA IŁAWA

STAŻ - KADRY I PŁACE IŁAWA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

STAŻ - KIEROWCA BORECZNO

 

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING Z DORADCĄ ZAWODOWYM OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 OSTRÓDA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL OSTRÓDA

KURS - WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI Z CHIŃSKĄ BAŃKĄ I STEMPLAMI ZIOŁOWYMI OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OBSŁUGA KOMPUTERA Z ELEMENTAMI MONITORINGU WIZYJNEGO OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA - DZIECI POWYŻEJ 3 r.ż. OSTRÓDA

KURA ZAWODOWY - KADRY I PŁACE OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - POMOC KUCHENNA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MANAGER W TURYSTYCE OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.B OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.D OSTRÓDA

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA I

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA II

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA III

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA IV

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA V

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA VI

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA VII

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA VIII

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA IX

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA X

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA XI

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA XII

STAŻ - KADRY I PŁACE OSTRÓDA XIII

STAŻ - MANAGER W TURYSTYCE OSTRÓDA I

STAŻ - MANAGER W TURYSTYCE OSTRÓDA II

STAŻ - MASAŻYSTKA GORĄCYMI KAMIENIAMI,CHIŃSKĄ BAŃKĄ I STEMPLAMI ZIOŁOWYMI OSTRÓDA

STAŻ - OBSŁUGA KOMPUTERA Z ELEMENTAMI MONITORINGU WIZYJNEGO OSTRÓDA I

STAŻ - OBSŁUGA KOMPUTERA Z ELEMENTAMI MONITORINGU WIZYJNEGO OSTRÓDA II

STAŻ - OBSŁUGA KOMPUTERA Z ELEMENTAMI MONITORINGU WIZYJNEGO OSTRÓDA III

STAŻ - POMOC KUCHENNA MORLINY- OSTRÓDA I

STAŻ - POMOC KUCHENNA MORLINY-OSTRÓDA II

STAŻ - POMOC KUCHENNA MORLINY-OSTRÓDA III

STAŻ - POMOC KUCHENNA MORLINY-OSTRÓDA IV

STAŻ - POMOC KUCHENNA MORLINY-OSTRÓDA V

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 r.ż. - OSTRÓDA I

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 r.ż. - OSTRÓDA II

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 r.ż. - OSTRÓDA III

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA - OSTRÓDA I

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA - OSTRÓDA II

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I PROGRAMEM FAKTUROWANIA - OSTRÓDA III

STAŻ - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - OSTRÓDA I

STAŻ - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - OSTRÓDA II

STAŻ - OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD - OSTRÓDA I

STAŻ - OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD - OSTRÓDA II

STAŻ - OBSŁUGA PROGRAMU AUTOCAD - OSTRÓDA III

STAŻ - PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA I

STAŻ - PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA II

STAŻ - KIEROWCA KATEGORII B DO E - OSTRÓDA 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 08.06.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 09.06.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 03.07.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 03.07.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 07.07.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 10.07.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 09.08.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 04/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 26.10.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 27.10.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RPO/10.2 II edycja/2017

Data publikacji 20.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty