Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY
Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2


Celem projektu jest nabycie w okresie od V’2016 do IV’2017 przez minimum 54 mieszkańców (33 kobiety) powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku powyżej 29 roku życia (bezrobotni, bierni zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia) kompetencji kluczowych do poruszania się po rynku pracy i zawodowych w wybranej profesji oraz przez 27 z nich kwalifikacji językowych lub informatycznych. Odbędzie się to na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestników i zindywidualizowanego wsparcia, które zawarte zostaną w formie danych wejściowych(stopień oddalenia od rynku pracy, inicjatywność i motywacja do poszukiwania pracy, predyspozycje i wybór zawodu, motywacja do podnoszenia kompetencji) w opracowanym wspólnie z każdym uczestnikiem Indywidualnym Planie Działania (IPD). Wskazane w celu kompetencje kluczowe do poruszania się po rynku pracy uczestnicy nabędą podczas warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy i indywidualnego pośrednictwa pracy, zawodowe zaś za sprawą przeprowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania kursów zawodowych w wybranej wspólnie z doradcą profesji, a po ich ukończeniu za sprawą staży w przedsiębiorstwach. Wybór ścieżki zawodowej zdecyduje, którym uczestnikom w aktywności na rynku pracy i zdobyciu zatrudnienia pomocne okażą się kursy i kwalifikacje językowe (j.angielski – certyfikat TOEIC) lub informatyczne (certyfikat – ECDL) i ci objęci zostaną tą formą wsparcia. Na podstawie opinii zawartych w ocenach prowadzących poszczególne formy wsparcia i dokumentów potwierdzających ich ukończenie doradca zawodowy wspólnie z każdym uczestnikiem przez cały okres udzielanego wsparcia, na podstawie danych wejściowych w IPD, mierzyć będzie postęp w osiąganiu celu projektu, który ostatecznie ma doprowadzić do założonej we wskaźnikach rezultatu aktywności zawodowej uczestników po opuszczeniu projektu i zdobycia przez minimum 24 z nich zatrudnienia.
 

 

 

 

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0028/15  „Dzięki EFS znalazł/am/em

 swoje miejsce na rynku pracy” jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 804.153,15 PLN

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

 

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU WRAZ Z LISTĄ REZERWOWĄ - POWIAT OSTRÓDZKI

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU WRAZ Z LISTĄ REZERWOWĄ - POWIAT IŁAWSKI

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ  IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING I INDYWIDUALNE SPOTKANIA W CELU OKREŚLENIA POZIOMU J.ANG. I WYBORU MODUŁÓW ECDL  IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY  IŁAWA

GRUPOWE WARSZTATY TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY  IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZMINÓW ECDL IŁAWA

KURS ZAWODOWY - POMOC KUCHENNA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - TECHNIKI SPRZEDAŻY  IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY IŁAWA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY - WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - RECEPCJONISTA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH DODATKOWY IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA IŁAWA

STAŻ - POMOC KUCHENNA SUSZ

STAŻ - LOGISTYKA I IŁAWA

STAŻ - WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU IŁAWA

STAŻ - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I IŁAWA

STAŻ - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH II IŁAWA

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I IŁAWA

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH II IŁAWA

STAŻ - BIBLIOTEKARZ IŁAWA

STAŻ - LOGISTYKA II IŁAWA

STAŻ - LOGISTYKA III IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA I IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA II IŁAWA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA IŁAWA

STAŻ - TECHNIKI SPRZEDAŻY IŁAWA

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH III IŁAWA

STAŻ - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH IV IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA III IŁAWA

STAŻ - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY IŁAWA

STAŻ - KIEROWCA IŁAWA

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ  OSTRÓDA

INDYWIDUALNE SPOTKANIA W CELU OKREŚLENIA POZIOMU J.ANG. I ECDL  OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING  OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY OSTRÓDA

GRUPOWE WARSZTATY TECHNIK AKTYWNEGO POSZYKIWANIA PRACY OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO-PODSTAWOWY OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO-ŚREDNIOZAAWANSOWANY OSTRÓDA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZMINÓW ECDL OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - BRUKARZ OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - FLORYSTA Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - FORMIERZ OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - GRAFIKA KOMPUTEROWA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KADRY I PŁACE OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KIEROWCA OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KUCHARZ OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - STOLARZ MEBLOWY OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - STYLIZACJA PAZNOKCI OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - SPAWANIE OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - RHINOCEROS - PROJEKTOWANIE BIŻUTERII OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK MAGAZYNOWY Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - GOSPODARKA MAGAZYNOWA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - FOTOGRAFIA REKLAMOWA OSTRÓDA

STAŻ - FLORYSTA Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH  I OSTRÓDA

STAŻ - FLORYSTA Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH II OSTRÓDA

STAŻ - KADRY I PŁACE I OSTRÓDA

STAŻ - KUCHARZ I OSTRÓDA

STAŻ - KUCHARZ II OSTRÓDA

STAŻ - KUCHARZ III OSTRÓDA

STAŻ - KUCHARZ IV OSTRÓDA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RPO/10.2/2016

Data publikacji: 28.06.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku-opis

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/10.2/2016

Data publikacji 01.07.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr7

Informacja o wynikach wyboru ofert

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RPO/10.2/2016

Data publikacji: 02.08.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku - opis

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/RPO/10.2/2016

Data publikacji 08.08.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPO/10.2/2016

Data publikacji 23.08.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/RPO/10.2/2016

Data publikacji 26.08.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RPO/10.2/2016

Data publikacji 04.10.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 04/RPO/10.2/2016

Data publikacji: 15.11.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku - opis

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

Data publikacji 22.11.2016r

Zapraszamy do składania ofert (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opis przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wynikach wyboru oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 05/RPO/10.2/2016

Data publikacji: 20.02.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku - opis

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3