Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:


DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY - III EDYCJA
Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2

Celem projektu jest nabycie w okresie od IX’2017 do VIII’2018 przez minimum 54 mieszkańców (33 kobiety) powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku powyżej 29 roku życia (bezrobotni, bierni zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni) kompetencji kluczowych do poruszania się po rynku pracy i zawodowych w wybranej profesji oraz przez 33 z nich kwalifikacji językowych lub informatycznych. Odbędzie się to na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestników i zindywidualizowanego wsparcia, które zawarte zostaną w formie danych wejściowych (stopień oddalenia od rynku pracy, inicjatywność i motywacja do poszukiwania pracy, predyspozycje i wybór zawodu, motywacja do podnoszenia kompetencji) w opracowanym wspólnie z każdym uczestnikiem Indywidualnym Planie Działania (IPD). Wskazane w celu kompetencje kluczowe do poruszania się po rynku pracy uczestnicy nabędą podczas indywidualnego coachingu i indywidualnego pośrednictwa pracy, zawodowe zaś za sprawą kursów zawodowych w wybranej wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem profesji, a po ich ukończeniu za sprawą staży w przedsiębiorstwach. Wybór ścieżki zawodowej zdecyduje, którym uczestnikom w aktywności na rynku pracy i zdobyciu zatrudnienia pomocne okażą się kursy i kwalifikacje językowe (j.angielski – certyfikat TOEIC) lub informatyczne (certyfikat – ECDL) i ci objęci zostaną tą formą wsparcia. Na podstawie opinii zawartych w ocenach prowadzących poszczególne formy wsparcia i dokumentów potwierdzających ich ukończenie coach wspólnie z każdym uczestnikiem przez cały okres udzielanego wsparcia, na podstawie danych wejściowych w IPD, mierzyć będzie postęp w osiąganiu celu projektu, który ostatecznie ma doprowadzić do założonej we wskaźnikach rezultatu aktywności zawodowej uczestników po opuszczeniu projektu i zdobycia przez minimum 24 z nich zatrudnienia.


Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0093/17:
„Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy - III Edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Wartość projektu ogółem: 995.935,50 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 995.935,50 zł

Dofinansowanie projektu: 946.138,72 zł

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT IŁAWSKI

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT OSTRÓDZKI

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY IŁAWA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 IŁAWA

KURS ZAWODOWY - MALARZ- SZPACHLARZ IŁAWA

KURS ZAWODOWY - POMOCNIK KUCHARZA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM I OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FLORYSTA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA - DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI  KADR I PŁAC IŁAWA

KURS ZAWODOWY - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z PROJEKTOWANIEM STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FRYZJER IŁAWA

STAŻ - MALARZ-SZPACHLARZ IŁAWA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA-DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA RUDZIENICE

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA-DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA WIKIELEC

STAŻ - POMOC KUCHENNA IŁAWA

STAŻ - POMOC KUCHENNA SUSZ

STAŻ - FLORYSTA IŁAWA

STAŻ - FLORYSTA IŁAWA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IŁAWA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IŁAWA

STAŻ - FLORYSTA SUSZ

STAŻ - POMOCNIK KUCHARZA IŁAWA

STAŻ - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM SUSZ

STAŻ - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM IŁAWA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z PROJEKTOWANIEM STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z PROJEKTOWANIEM STRON INTERNETOWYCH IŁAWA

STAŻ - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM I OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO IŁAWA

STAŻ - FRYZJERKA IŁAWA

STAŻ - LOGISTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IŁAWA

STAŻ - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC IŁAWA

 

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY OSTRÓDA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - RECEPCJONISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I PROGRAMEM FAKTUROWANIA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - DIETETYKA I ZDROWE ŻYWIENIE OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM I OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA - DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - POMOCNIK KUCHARZA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCARD I STOPNIA OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C, C+E OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. D OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - AUTO DETAILING MASTER OSTRÓDA

STAŻ - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM OSTRÓDA

STAŻ - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM II OSTRÓDA

STAŻ - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM III OSTRÓDA 

STAŻ - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM I OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I OSTRÓDA

STAŻ - DIETETYKA I ZDROWE ŻYWIENIE OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC II OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC III OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC IV OSTRÓDA

STAŻ - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I OSTRÓDA

STAŻ - LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW II OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA I OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA II OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA III OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IV OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA V OSTRÓDA

STAŻ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA VI OSTRÓDA

STAŻ - POMOCNIK KUCHARZA I OSTRÓDA

STAŻ - POMOCNIK KUCHARZA II OSTRÓDA

STAŻ - POMOCNIK KUCHARZA III OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH I OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH II OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH III OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH IV OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH V OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH VI OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁYGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH VII OSTRÓDA

STAŻ - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH VIII OSTRÓDA

STAŻ - AUTO DETAILING OSTRÓDA

STAŻ - STYLIZACJA PAZNOKCI I RZĘS OSTRÓDA

STAŻ - RECEPCJONISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I PROGRAMEM FAKTUROWANIA I OSTRÓDA

STAŻ - RECEPCJONISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I PROGRAMEM FAKTUROWANIA II OSTRÓDA

STAŻ - RECEPCJONISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I PROGRAMEM FAKTUROWANIA III OSTRÓDA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA I OSTRÓDA

STAŻ - GRAFIKA KOMPUTEROWA Z OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA II OSTRÓDA

STAŻ - KIEROWCA KAT. C, C+E OSTRÓDA

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 23.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 23.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 09.01.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 16.01.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.01.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 15.02.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 23.04.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1