Projekty Izby finansowane z funduszy strukturalnych:

 

English i Deutsch z Europejskim Funduszem Społecznym

Projekt realizowany w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim dla 280 osób pracujących chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe (kursy języków obcych).

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (styczeń 2005 – styczeń 2006).

 

Podniesienie kwalifikacji językowych pracowników w powiatach ostródzkim, iławskim i nowomiejskim

Projekt realizowany w trzech powiatach, w ramach którego 420 osób ucząc się języka obcego podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (październik 2005 – marzec 2007).


KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Projekt realizowany z ponad osiemdziesięcioma ośrodkami zrzeszonymi w Krajowej Izbie Gospodarczej, zmierzający do wzmocnienia organizacji otoczenia biznesu poprzez dostarczenie nowych i pełniejsze wykorzystanie istniejących już usług dla przedsiębiorców.

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (luty – wrzesień 2007).


Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych

Projekt polegający na udzielaniu konsultacji MSP m.in. z zakresu finansowania działalności gospodarczej, marketingu, prawa gospodarczego oraz wspomagający Ośrodek infrastrukturalnie w celu podniesienia standardu w/w usług.

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (lipiec 2005 – marzec 2008).

   

Pracowniku ! Lektor, informatyk i doradca wzmocnią Twoja pozycję zawodową

Projekt realizowany w powiatach: iławskim, ostródzkim i nowomiejskim dla 384 pracujących, podnoszący kwalifikacje zawodowe w zakresie języka angielskiego oraz obsługi komputera, a także obejmujący doradztwo zawodowe.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (sierpień 2008 - listopad 2009).

 

 Nie masz pracy? Zostań recepcjonistą, kelnerem, barmanem, pokojówką, a znajdziesz zatrudnienie w powiatach iławskim i ostródzkim

Projekt realizowany w 2 powiatach dla 60 nieaktywnych zawodowo osób zdobywających nowe kwalifikacje zawodowe w 4 zawodach strategicznej dla regionu branży hotelowo-gastronomicznej. Wsparcie obejmuje: specjalistyczny kurs zawodowy połączony z praktyką zawodową, kurs komputerowy i językowy oraz doradztwo zawodowe.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny  (wrzesień 2009 - czerwiec 2010)

 

Jesteś młody? Nie masz pracy? Mieszkasz w powiecie działdowskim lub ostródzkim? Zostań recepcjonistą, kelnerem, barmanem lub pokojową, a znajdziesz zatrudnienie

Projekt realizowany w 2 powiatach dla 80 nieaktywnych zawodowo osób zdobywających nowe kwalifikacje zawodowe w 4 zawodach strategicznej dla regionu branży hotelowo-gastronomicznej. Wsparcie obejmuje: specjalistyczny kurs zawodowy połączony z praktyką zawodową, kurs komputerowy i językowy (międzynarodowe certyfikaty) oraz doradztwo zawodowe.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (kwiecień 2010 - kwiecień 2011)

 

Straciłaś/eś pracę? Masz pracę! Działania outplacementowe w powiatach iławskim, ostródzkim i olsztyńskim

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 105 osób, które w ostatnim półroczu straciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Uczestnicy skorzystają m.in. z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dodatków motywacyjnych, specjalistycznych szkoleń zawodowych w wybranym zakresie, doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny  (maj 2010 - grudzień 2011)

 

Od monitorowanego zwolnienia do monitorowanego (samo)zatrudnienia - outplacement w powiatach iławskim i ostródzkim

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 52 osób, które w ostatnim półroczu straciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Uczestnicy skorzystają m.in. z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, specjalistycznych szkoleń zawodowych w wybranym zakresie, doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy. 

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny  (wrzesień 2011 - luty 2013)

 

Wzrost potencjału eksportowego i konkurencyjności 4 dużych przedsiębiorstw Grupy Szynaka poprzez dostosowanie kwalifikacji pracowników do jakościowych wymagań kooperantów

Projekt przewiduje podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji przez 185 pracowników 4 znajdujących się na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego dużych przedsiębiorstw Grupy Szynaka. Pozwoli on na dostosowanie procedur zarządzania i produkcji w tych przedsiębiorstwach do standardów jakości  głównych kooperantów, co w rezultacie przełoży się na wzrost konkurencyjności całej Grupy.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (listopad 2011 - sierpień 2013)

 

Nabycie kwalifikacji w branży hotelarsko-turystycznej szansą na zatrudnienie w 2 obiektach strategicznych dla powiatów iławskiego i ostródzkiego

W ramach projektu poprzez kursy zawodowe i praktyki zawodowe, kurs języka obcego (angielski lub niemiecki) oraz poradnictwo zawodowe i warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy 165 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego nabywa umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz kwalifikacje i umiejętności w branży hotelarsko-turystycznej na potrzeby 2 pracodawców (Port 110 – Hotel – Restauracja – Marina i Condohotels Management sp. z o.o.), u których 83 uczestników wsparcia znajdzie zatrudnienie.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (wrzesień’2012 - wrzesień’2013)

 

Od szkolenia do zatrudnienia w branżach turystycznej i budowlanej – wsparcie dla pozostających bez zatrudnienia osób w wieku 15-30 lat

W projekcie udział bierze 100 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 15-30 lat. W wyniku nabytych podczas warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowego umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy oraz za sprawą nowych kwalifikacji (kurs i praktyka w wybranym zawodzie, kurs języka obcego) minimum 38 uczestników wsparcia znajdzie zatrudnienie.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (październik’2013 - sierpień’2014)

Podniesienie kwalifikacji pracowników III etapem rozwoju PPHU ROLMAX Sp. z o.o.

W projekcie przewidziano udział 86 pracowników PPHU ROLMAX (sektor MŚP), zaliczającego się do strategicznej dla naszego województwa branży rolno-spożywczej. W ramach działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy, zaplanowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, łącznie z uzyskaniem konkretnych uprawnień.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (sierpień’2014 - czerwieć’2015)


Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku 5 MŚP reprezentujących strategiczne dla Regionu branże poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie uprawnień ich pracowników

W projekcie przewidziano udział pracowników 5 przedsiębiorstw (sektor MŚP) z powiatu iławskiego, zaliczających się do strategicznych dla naszego województwa branż: rolno-spożywczej i budowlanej. W ramach działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawców, zaplanowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, łącznie z uzyskaniem konkretnych uprawnień.

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny (lipiec’2014 - maj’2015)